Poszukiwania

Dziennikarze oraz osoby poszukujące wiedzy o losach swoich krewnych często zwracają się do nas z prośbą o udzielenie informacji na temat poszczególnych więźniów niemieckich obozów, nieraz dysponując jedynie imieniem i nazwiskiem takiej osoby. Związek niestety nie może prowadzić takich rejestrów – nie mamy takich możliwości technicznych ani prawnych. Informacje o dawnych członkach PZBWPHWiOK można znaleźć w dokumentach Związku przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Wszystkich poszukujących informacji o losach osób represjonowanych w czasie II wojny światowej zachęcamy do skorzystania z poniższych baz danych. Są one prowadzone przez wyspecjalizowane instytucje (archiwa, muzea i fundacje) i na bieżąco aktualizowane.

  • ITS Bad Arolsen – Międzynarodowa Służba Poszukiwań (International Tracing Service – ITS) jest centrum dokumentacji losów ofiar reżimu narodowosocjalistycznego oraz ocalałych osób. Z ponad 30 milionów dokumentów zgromadzonych w archiwum, osoby prześladowane oraz ich potomkowie otrzymują od ITS informacje dotyczące doznanych represji; osadzenia w obozach, robót przymusowych, a także informacje zawarte w dokumentach powstałych po wojnie.
  • Straty –  Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką 1939-1945 to program prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej i Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie.
  • Polski Czerwony Krzyż – Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża m.in. prowadzi poszukiwania ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych (w tym ofiar II wojny światowej i uchodźców/migrantów), jak również wystawia zaświadczenia o losach osób poszukiwanych na podstawie własnych dokumentów archiwalnych oraz uzyskanych w wyniku podejmowanych starań.
  • Majdanek – Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku udostępnia bazę danych osób więzionych w niemieckim obozie KL Lublin (Majdanek). Należy pamiętać, że dane udostępnione na stronie Muzeum pochodzą w większości z oryginalnych dokumentów wytworzonych przez kancelarie obozowe. Znaczna część imion, nazwisk oraz nazw geograficznych została zapisana w nich z błędami lub fonetycznie po niemiecku.