Władze

Władze Naczelne PZBWPHWiOK wyłonione na Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 30 marca 2017 r.:

Zarząd Główny

Główna Komisja Rewizyjna

  • Wiesław Paciorek – przewodniczący
  • Janina Bernacińska – członek
  • Edward Anders – członek

Sąd Koleżeński

  • Mieczysław Ciechoński – przewodniczący
  • Elżbieta Grot – członek
  • Jolanta Kakietek – członek